Teamet

Anders Snortheimsmoen

Anders Snortheimsmoen

Fagspesialist
992 82 400

Anders kom inn som styremedlem i 2020 og har siden engasjert seg aktivt som en del av teamet. Anders har over 30 års erfaring fra politiets beredskapstropp Delta, både som operatør og øverste leder.

Per-Erik Daviknes

Per-Erik Daviknes

Produksjonsansvarlig
401 04 023

Per-Erik er en av grunnleggerne av Trygg-Grunn. Han har over 15 års erfaring fra forsvaret i både inn- og utland. Primært har han jobbet med opplæring og utdanning av soldater og befal.

Geir Nes


Geir Nes

Fagansvarlig
924 08 001

Geir er den andre grunnleggeren av Trygg-Grunn. Han har over 20 års erfaring fra forsvaret der han har jobbet mye med det psykologiske aspektet – både innenlands og utenlands.

AKTUELT

AWE Nite Northern XR

Torsdag 3. juni deltok vi på det heldigitale arrangementet AWE Nite Norhtern XR: Norway in Neon. Mellom 17:00 og 18:30 vil utvalgte medlemmer fra VRINN presentere ulike bruksområder for VR- og XR-teknologien.

Vi fikk gleden av å vise frem hvilke muligheter som finnes innen «training with 360 videos». Geir var ansvarlig for presentasjonen fra vår side, og han viste hvordan vi har utnyttet mulighetene i VR-teknologien til å lage et brukervennlig og tidsbesparende opplæringssystem som alltid er tilgjengelig: BRAK VR.

Studie om bruk av VR til opplæring

PwC har gjennomført en studie om bruk av VR som opplæringsverktøy for bedrifter. De har fulgt tolv amerikanske bedrifter med totalt 1600 ansatte, og sammenlignet tradisjonell trening i klasserom, e-læring og læring i VR.

Studien viser at læring i VR både gir høyere læringsutbytte og er tidsbesparende. I tillegg viser studien at det er mulig å spare penger ved bruk av VR, det til tross for at kostnadsestimatene som er brukt er nesten hundre ganger så høye som de vi opererer med.

Førstehjelp i VR

Sammen med Norsk Førstehjelpsråd har vi laget førstehjelpskurs i VR. Kurset er gratis, og det eneste som kreves for å gjennomføre kurset er tilgang på VR-sett (eller annen enhet som kan spille av 360-graders film).

Ved å filme som førsteperson med 360-graders kamera vil alle som tar kurset føle at de selv er tilstede, og man får se hvordan førstehjelpen skal utføres korrekt. Trygg-Grunn har stått for produksjonen, mens Norsk Førstehjelpsråd står for kvalitetssikring av innholdet. 

Førstehjelp er essensiell folkeopplysning, og for oss er det avgjørende at hvem som helst kan få tilgang på informasjonen når som helst. Ikke bli livredd – bli en livredder!

Hva er BRAK?

BRAK danner grunnlaget for alt vi i Trygg-Grunn gjør, og hvordan vi tenker.
BRAK er et akronym for
Bekreft
Reager
Avgrens
Kontroller
og er basert på de fire C-ene fra den britiske hæren (Confirm, Clear, Cordon, Control. I ettertid er også Check blitt lagt til).
Vi mener at enhver uventet situasjon kan håndteres ved å følge BRAK, og ved å implementere BRAK-tankegangen øker sjansen for en vellykket håndtering av situasjonen