PICO G2 4K S Brukermanual, tilpasset BRAK VR

Hei!
Vi anbefaler at du går gjennom denne manualen før du tar ditt nye BRAK VR system i bruk.

For å få best mulig utbytte av kurs og øving i dette systemet anbefaler vi at det settes av tid til refleksjon rundt scenariene. Det bør være et bevisst forhold til når det enkelte scenario skal gjennomføres og avsatt tid når de ansatte er samlet for å gjennomføre denne refleksjonen.

Eksempelvis kan man gjøre dette på følgende måte:
«I uke 1 skal scenario 1 sees av alle som går dagskift. Det blir satt av 15min for refleksjon rundt dette scenariet på førstkommende avdelingsmøte»

Ta gjerne kontakt med oss for rådgiving eller spørsmål. Vår kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

– Arild Berg, Daglig leder, Trygg-Grunn AS

 1. Sett deg godt til rette i en stol som kan snurre 360 grader, f. eks. en kontorstol. I og med at du ikke kan se omgivelsene dine, anbefaler vi at du har minimum 1 meters klaring i alle retninger.
 2. Skru på VR-settet og ta det på. Juster side- og hodestroppene ordentlig, og sørg for en komfortabel plassering av VR-settet på ansiktet og at du ser ett enkelt, klart bilde. Dette vil redusere eventuelt ubehag.
 3. Settet kan kombineres med bruk av briller med rammebredde på inntil 160 mm.
 4. Gå inn på BRAK VR (illustrasjon lenger ned på siden).
 5. Du kan nå velge mellom kurs og scenario:

1 Kurs først: Når du er klar til å sette i gang, er det viktig at du gjennomfører undervisningen i riktig rekkefølge. Start først med kurset. Dette er delt inn i 14 kapitler, alle under 5 minutters varighet. Totalt varer kurset i 28 minutter.

2 Deretter scenario: Når du har gjennomført kurset kan du starte på scenariene. Kurset gir deg forutsetninger for å diskutere scenariene med dine kolleger. De fleste scenarier er 1-3 minutter lange, og inneholder 1-3 definerte læringspunkter med henvisninger til riktig kapittel i kursene.

Fra undersiden ser VR-settet sånn ut.

Hold inn av-og-på-knappen i to sekunder for å slå på settet. For å slå av settet holdes den samme knappen inne i fem sekunder. Ved ett enkelt trykk går settet i dvalemodus.

LED-indikatoren viser batteristatus på VR-settet:

 • Blått lys: Settet er på og har over 20% batterikapasitet.
 • Rødt blinkende lys: Settet er på og har under 20% batterikapasitet.
 • Rødt lys: Batteriet lades, batterikapasiteten er under 20%.
 • Gult lys: Batteriet lades, batterikapasiteten er mellom 20% og 90%.
 • Grønt lys: Batteriet er ferdigladet.
 • Blått blinkende lys: Settet slås av.
 • Ingen lys: Settet er i hvilemodus eller slått av.

Dette er VR-settet sett fra siden.

Under normal bruk trenger du bare å forholde deg til Velge-knappen, den store knappen i midten. Når du beveger hodet med settet på, vil du se en prikk midt i synsfeltet. Pek på ønsket valg med prikken, og trykk på Velge-knappen.

Hjem-knappen brukes hvis du vil komme deg helt ut i Picos hovedmeny. Denne brukes også til å kalibrere settet. For å definere hva som er rett frem, ser du i riktig retning og holder inn knappen i ett sekund. Bildet vil da oppdateres.

Vi anbefaler at VR-settet har fast plass på pauserom eller lignende, i nærheten av stikkontakt. Settet settes alltid til lading etter bruk, så er alt klart for nestemann. Hyppig rengjøring av linsene er viktig, og disse pusses med en tørr mikrofiberklut, f. eks. den medfølgende kluten, som om de var briller. Selve VR-settet desinfiseres etter bruk, dette gjelder både ansiktsmasken og settet.

VR-settet går automatisk i dvalemodus når du tar det av. Du kan også sette det i dvalemodus ved å trykke en gang på av-og-på-knappen. For å vekke settet etter dvale tar du det på. Sensoren, som sitter mellom linsene, vil da registrere at settet er i bruk, og du vil fortsette der du slapp sist. Dersom settet har vært inaktivt over lengre tid må det startes med av-og-på-knappen.

Nedlasting av nytt innhold

Om du får tilgang til nytt innhold kan brillen enkelt oppdateres. Dobbeltklikk på hjemknappen. Du kommer da til en meny for tilkobling av WiFi. Koble deg til nettverket og trykk én gang på hjemknappen for å komme tilbake til BRAK-menyen. Velg «oppdater» og nedlastingen av nytt innhold starter automatisk. Vi anbefaler at du har brillen på hodet når du laster ned, da nedlastingen kan stoppe opp.

Se gjerne denne videoen hvis du lurer på hvordan det gjøres:

Batteriet har en kapasitet på 3500 mAh, i følge produsenten betyr det omtrent 3 timers effektiv bruk. Det tar ca. 2,5 timer å lade et helt tomt VR-sett.

FOR DIN EGEN SIKKERHET

 1. Virtuell virkelighet (VR) er en oppslukende opplevelse som isolerer deg fra dine virkelige omgivelser. Vær alltid bevisst på dine omgivelser før og mens du bruker BRAK VR. Utvis forsiktighet for å unngå skade på andre personer og materiell i dine omgivelser.
 2. VR kan føre til at kroppen din reagerer som om det var ekte. Ta av BRAK VR umiddelbart dersom du opplever ubehag eller fysiske symptomer du ikke føler deg komfortabel med.
 3. Ta minimum 10 til 15 minutters pause hver halvtime, selv om du føler at du ikke trenger det.
 4. Ikke bruk BRAK VR når du er: Trett; utmattet; følelsesmessig stresset eller urolig; eller dersom du er forkjølet, har influensa, hodepine, migrene eller øreverk, da dette kan øke din mottakelighet for negative symptomer i tillegg til faren for å smitte andre med sykdom.
 5. Unngå å miste VR-settet fra høyder. Dersom det mistes, særlig på en hard overflate, kan det forårsake skade på settet og batteriet. Hvis du mistenker skade på VR-settet eller batteriet, ta kontakt med Trygg-Grunn.
 6. Ikke la VR-settet bli vått eller komme i kontakt med væske. Selv om VR-settet kan tørke og fremstå å fungere som normalt, kan kontaktpunktene i batteriet eller kretsene sakte korrodere og utgjøre en sikkerhetsfare.
 7. For å unngå skade på VR-settet, ikke eksponer det for fukt, høy luftfuktighet, høye konsentrasjoner av støv eller direkte sollys .