Produksjon av 360° film

Ved å plassere ut et 360° kamera, vil filmen gi en følelse av at du står der kameraet ble plassert. På denne måten kan vi enkelt gjenskape og vise frem området på en helt annen måte enn hva som er mulig med tradisjonell film.

360° film har mange bruksområder, og med våre erfaringer kan vi lage

  • Scenariotrening, der man kan øve på situasjoner som ellers er vanskelige å gjenskape.
  • Omvisning, der man kan se seg rundt i sitt eget tempo – dette kan være både for å vise frem en turistdestinasjon eller rømningsveier på en arbeidsplass.
  • Kulturopplevelse, der man får følelsen av å være en del av publikum.

og mye mer. Her er det nesten bare fantasien som setter begrensninger. Thomas, som vi ser til høyre her, kontaktet oss da Norsk Førstehjelpsråd ønsket å lage et førstehjelpskurs.


Vi kan filme og produsere 360° film med kvalitet opp til 12k. Som oppdragsgiver blir du involvert i hele prosessen fra forberedelser, via filming, til sparring under sluttproduksjon. Tett dialog er viktig for å unngå misforståelser, og det sikrer også at det som må korrigeres blir tatt hånd om umiddelbart.