Forebygging og håndtering av vold og trusler

Stadig flere opplever vold og trusler i hverdagen, og Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A, pålegger alle arbeidsgivere å «kartlegge forhold ved arbeidsplassen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trusler om vold». Videre sier forskriften at «ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trusler om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering. (..) Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.»

BRAK VR løser dette for din bedrift!

Kurs og kompetanse

Undersøkelser viser at de fleste lar seg distrahere under vanlig klasseromsundervisning, og svært få personer ser en video på over 15 minutter uten enten å bli distrahert – opptil flere ganger – eller å ta pause underveis. I VR låses syns- og hørselssansene, og mulighetene for å bli distrahert er derfor kraftig begrenset.

Vi benytter korte kursvideoer på 2-3 minutter med 1-2 definerte læringsmål. På den måten skaper vi effektiv tilgang på den spesifikke informasjonen man er på jakt etter.

Pre-, on- og reboarding

Tradisjonell onboarding gjøres ved å arrangere en samling for nyansatte, gjerne ved et hovedkontor eller lignende, og så gi kurs i klasserom. Dette er viktig for å få den ansatte til å føle seg verdsatt! For å øke følelsen bør arbeidsgivere også forklare kommende ansatte at «vi gleder oss til du starter hos oss».

Hver enkelt nyansatt kan få opplæring på sin egen arbeidsplass, og når dette gjøres med vår teknologi sikrer vi at alle får korrekt opplæring. Det er også viktig å ta vare på ansatte som kommer tilbake fra permisjon eller lignende, både for å friske opp kunnskap og for å oppdatere på eventuelle endringer.

Produksjon av 360° film

Med kameraet vårt kan vi lage 360° film med opp til 12k-kvalitet. 360° film er i utgangspunktet beregnet på å spilles av i VR-briller, men kan også spilles av på pc, nettbrett og mobiltelefon.

Fordelen med å filme i 360° er, naturlig nok, at du kan se deg rundt og på den måten gi et helt annet inntrykk av omgivelsene. Her får du frem detaljer som ellers er vanskelige å se, og tilskueren kan selv velge i hvilken retning man skal fokusere.

Ofte stilte spørsmål

Trengs det mye ekstrautstyr?

Alt du trenger ligger i kofferten: VR-briller, hodetelefoner og ladekabel. VR-brillene har innebygde knapper, så det trengs ingen håndkontroller. Siden alle videoer enten er installert på brillen eller strømmes via 5G-nettet så trengs det heller ingen kabler, ledninger og sensorer.

Gir Trygg-Grunn nødvendig opplæring i bruk av VR?

Vårt mål med BRAK VR er å fjerne brukerterskel som et hinder, og målet vårt er at alle automatisk skjønner hvordan det fungerer. Vi gir selvsagt nødvendig opplæring både under demo-møte og ved overlevering, og vi har laget en fin hurtigguide som finnes i koffertlokket.

Kan vi lage scenarier selv?

Det er selvsagt mulig, og i slike tilfeller gjør vi videoen tilgjengelig via BRAK VR-appen. Se neste spørsmål for mer informasjon om hvorfor vi anbefaler at vi i Trygg-Grunn står for dette.

Hvorfor bør Trygg-Grunn lage scenariene?

Vi i Trygg-Grunn har opparbeidet kompetanse til å bruke riktig metodikk for å få frem læringsmomentene best mulig. Vår klare anbefaling er derfor at manus utarbeides i fellesskap, så står vi for planlegging, innleie av skuespillere, innspilling og produksjon. Her vil vi også legge inn henvisning til riktige kurs- og prosedyrevideoer.