Jeg er superimporter over Trygg-Grunn og måten de jobber på. De har kompetanse, og en måte å tenke på, som gjør at det effektivt kan lages kurs og opplæring som er så virkelighetsnær som overhodet mulig.

Thomas Berg Green, daglig leder, Norsk Førstehjelpsråd

BRAK VR har for oss vært en effektiv måte å vedlikeholde kompetanse på kliniske ferdigheter og stressmestring for våre ansatte. Både nytilsatte, vikarer og de som har jobbet her lenge har hatt stor nytte av treningen de får i systemet.

Jostein Paul Årøen Lein, seksjonsleder akutt psykiatri, Sykehuset Levanger

Våre ansatte gir tilbakemelding om at BRAK VR er en veldig bra måte å få opplæring i forhold til vold- og trusselsituasjoner på.

Trygg-Grunn bidro til at filming ble gjennomført raskt, og at utstyr og opplæring for våre kontaktpersoner kom i orden like fort. Oppfølging underveis har vært veldig god.

Beate Galguften Aunet, prosjektleder helse og omsorg, Overhalla kommune

Les mer om hva kundene våre mener:

Beate Galguften Aunet

Prosjektleder helse og omsorg, Overhalla kommune

Overhalla kommune har benyttet BRAK VR til opplæring av ansatte i helse og omsorg i forhold til vold- og trusselsituasjoner. VR-teknologien har gitt teoretisk opplæring til ansatte, i kombinasjon med at ansatte har gjennomgått ulike virkelighetsnære scenarioer som kan skje i våre tjenester. Ansatte har i etterkant av opplæringen kunnet reflektert over den teoretiske biten, men ikke minst over scenarioene som har gitt alle likt utgangspunkt og samme opplevelse å reflektere i rundt.

Scenarioene i BRAK VR har gitt innblikk i truende situasjoner som kan skje, men likevel i en trygg ramme. Opplæringen med BRAK VR kan gjøres fortløpende i avdelingen når vi får nyansatte og nye vikarer, og ikke lenger avhengig av faste kursdager. En langt enklere og mer effektiv måte å gi opplæring på i dette viktige temaet, der ansatte jobber i turnus og med ulike stillingsstørrelser.

Våre ansatte gir tilbakemelding om at BRAK VR er en veldig bra måte å få en slik opplæring på. De virkelighetsnære scenarioene bidrar til at det er enklere å sette teori ut i praksis, ved at man har «opplevd» å stå i en trusselsituasjon i VR-brillene. Man har kjent på kroppen, fortsatt i trygge rammer, hvordan en slik situasjon kan oppleves. Hovedmålsetningen vår med opplæringen har vært hvordan man skal unngå å komme i disse situasjonene. Det har man større grunnlag for å reflektere rundt, når man har stått i situasjonen.

Fra tanke om prosjekt til vi kom i gang, gikk det veldig raskt. Vi hadde ønsker om egne scenarioer ut fra vårt behov, med filming i våre egne lokaler, som ansatte kunne kjenne seg igjen i. Trygg-Grunn bidro til at filming ble gjennomfør raskt, og at utstyr og opplæring for våre kontaktpersoner kom i orden like fort. Oppfølging underveis har vært veldig god. For vår del har det vært spennende å ta i bruk denne teknologien i vår virksomhet. Vi ser at VR-teknologi har potensialer på mange flere områder innen opplæring, og anbefaler andre å se på mulighetene dette kan gi.

Ønsker man å komme i gang med VR-teknologi, kan Trygg-Grunn anbefales som leverandør. Vi har opplevd Trygg-Grunn som en leverandør med god kompetanse på området, og de har vært pålitelig og pliktoppfyllende i samarbeidet.

Jostein Paul Årøen Lein

Seksjonsleder Akutt Psykiatri, Sykehuset Levanger


BRAK VR har for oss vært en effektiv måte å vedlikeholde kompetanse på kliniske ferdigheter og stressmestring for våre ansatte. Både nytilsatte, vikarer og de som har jobbet her lenge har hatt stor nytte av treningen de får i systemet.

Bruken av BRAK VR har gjort prosessen med å finne tid til kurs og utdanning for den enkelte lettere siden de kan kurses når de vil og har mulighet. I tillegg har systemet tilført et kompetanseløft i hele avdelingen. Flere avdelinger og sengeposter vil nok ha nytte av dette.

Thomas Berg Green

Daglig leder,
Norsk Førstehjelpsråd


Vi hadde gleden av å samarbeide med Trygg-Grunn, der vi brukte deres løsning til å legge til rette for opplæring i førstehjelp i VR. Det gikk veldig raskt fra vi bestemte oss for å gjøre et prosjekt på det, til vi hadde alle detaljene på plass og at prosjektet ble ferdigstilt.

Jeg er superimponert over Trygg-Grunn og måten de jobber på. De har kompetanse, og en måte å tenke på, som gjør at det effektivt kan lages kurs og opplæring som er så virkelighetsnær som overhodet mulig. Og det uten at noen er i fare. Trenger du hjelp til å få gjennomført kurs, trening, onboarding eller lignende så anbefaler jeg deg virkelig å ta kontakt med Trygg-Grunn.

Tarjei Holsen

Dykkerinstruktør,
Høgskulen på Vestlandet


Kurset til Trygg-Grunn tilførte vårt dykkelederkurs for redningsdykkere en ny og viktig dimensjon i forhold til konflikthåndtering. Trygg-Grunn leverer kvalitet! Vi opplever at Trygg-Grunn deler våre tanker om at nivåheving av personellet effektivt skjer ved en kombinasjon av praktiske øvelser, teoretisk undervisning og refleksjon igjennom samtaler og diskusjoner – dette passer oss og vårt kurs perfekt!

Tilbakemeldingene fra elevene er utelukkende positive og kurset omtales som «matnyttig og veldig relevant». Vi ser frem til et videre samarbeid med Trygg Grunn!


Flere selskap vi har jobbet med:


Kontakt oss for 30 minutters gratis og uforpliktende rådgiving

Bare send oss en melding!