BRAK-VR har for oss vært en effektiv måte å vedlikeholde kompetanse på kliniske ferdigheter og stressmestring for våre ansatte. Både nytilsatte, vikarer og de som har jobbet her lenge har hatt stor nytte av treningen de får i systemet.

Bruken av BRAK-VR har gjort prosessen med å finne tid til kurs og utdanning for den enkelte lettere siden de kan kurses når de vil og har mulighet. I tillegg har systemet tilført et kompetanseløft i hele avdelingen. Flere avdelinger og sengeposter vil nok ha nytte av dette.
Jostein Paul Årøen Lein, Seksjonsleder akutt psykiatri, Sykehuset Levanger

Vi hadde gleden av å samarbeide med Trygg-Grunn tidlig i år, der vi brukte deres løsning til å legge til rette for opplæring i førstehjelp i VR. Det gikk veldig raskt fra vi bestemte oss for å gjøre et prosjekt på det, til vi hadde alle detaljene på plass og at prosjektet ble ferdigstilt.

Jeg er superimponert over Trygg-Grunn og måten de jobber på. De har kompetanse, og en måte å tenke på som gjør at det effektivt kan lages kurs og opplæring som er så virkelighetsnær som overhodet mulig. Og det uten at noen er i fare. Trenger du hjelp til å få gjennomført kurs, trening, onboarding eller lignende så anbefaler jeg deg virkelig å ta kontakt med Trygg-Grunn.
Thomas Berg Green, Daglig leder, Norsk Førstehjelpsråd

Kurset til Trygg-Grunn tilførte vårt dykkelederkurs for redningsdykkere en ny og viktig dimensjon i forhold til konflikthåndtering. Trygg-Grunn leverer kvalitet! Vi opplever at Trygg-Grunn deler våre tanker om at nivåheving av personellet effektivt skjer ved en kombinasjon av praktiske øvelser, teoretisk undervisning og refleksjon igjennom samtaler og diskusjoner – dette passer oss og vårt kurs perfekt! Tilbakemeldingene fra elevene er utelukkende positive og kurset omtales som «matnyttig og veldig relevant». Vi ser frem til et videre samarbeid med Trygg Grunn!
Tarjei Holsen, Dykkerinstruktør, Høgskulen på Vestlandet