Studie om bruk av VR til opplæring

PwC har gjennomført en studie om bruk av VR som opplæringsverktøy for bedrifter. De har fulgt tolv amerikanske bedrifter med totalt 1600 ansatte, og sammenlignet tradisjonell trening i klasserom, e-læring og læring i VR.

Studien viser at læring i VR både gir høyere læringsutbytte og er tidsbesparende. I tillegg viser studien at det er mulig å spare penger ved bruk av VR, det til tross for at kostnadsestimatene som er brukt er nesten hundre ganger så høye som de vi opererer med.

— Les mer

Hva er BRAK

BRAK danner grunnlaget for alt vi i Trygg-Grunn gjør, og hvordan vi tenker.
BRAK er et akronym for
Bekrefte
Reagere
Avgrense
Kontrollere
og er basert på de fire C-ene fra den britiske hæren (Confirm, Clear, Cordon, Control. I ettertid er også Check blitt lagt til).
Vi mener at enhver uventet situasjon kan håndteres ved å følge BRAK, og ved å implementere BRAK-tankegangen øker sjansen for en vellykket håndtering av situasjonen.

Ja, VR er noe å satse på!

28. oktober skrev Ragnhild Eg og Kjetil Raaen, som begge er førsteamanuensiser ved Høyskolen Kristiania, et leserinnlegg i Dagens Næringsliv med tittelen «Er VR virkelig noe å satse på?» (https://www.dn.no/innlegg/vr/teknologi/spill/innlegg-er-vr-virkelig-noe-a-satse-pa/2-1-1087151). Innleggsforfatterne har unektelig gjort en…

Fortsett å lese

Masteroppgave om å øve i VR

Ved Universitetet i Bergen har Samuel Arulanandam begynt på sin masteroppgave, der han skal studere hvilken effekt virtuell trening har på mestringstro og situasjonsbevissthet sammenlignet med konvensjonell trening. I oppgaven vil Samuel se nærmere på…

Fortsett å lese

Throwback Thursday!

For tre år siden kom første utgave av BRAK VR, der vi kombinerte Samsung S7 og enten «noe vi fant på Kjell & Company i Oslo» eller Samsung Gear VR. I løpet av disse tre…

Fortsett å lese