BRAK VR – forebygging og håndtering av akutt farlige og stressende situasjoner

Dette er BRAK VR

BRAK danner grunnlaget for alt vi i Trygg-Grunn gjør, og hvordan vi tenker.

BRAK er et akronym for
Bekreft
Reager
Avgrens
Kontroller
og er basert på de fire C-ene fra den britiske hæren (Confirm, Clear, Cordon, Control).
Vi mener at enhver situasjon kan håndteres ved å følge BRAK, og ved å implementere BRAK-tankegangen øker sjansen for en vellykket håndtering av situasjonen.

• Effektiv opplæring og øving av ferdigheter i VR. • Alltid tilgjengelig, lett å bruke og lite tidkrevende. • Opprettholder og kvalitetssikrer kunnskap og kompetanse. • Økt mestring gjennom realistisk erfaring.

Prøv BRAK-VR

Send oss en henvendelse for demonstrasjon hos din bedrift.

BRAK-VR er enkelt og brukervennlig. Det kreves ingen teknisk kompetanse eller eksterne ressurser for å ta systemet i bruk. Hvert kurs, og scenariodel tar ikke mer enn 3-5 minutter å gjennomføre.

For at utdanningen skal være relevant må den kunne gjennomføres på den enkelte brukers premisser. Med BRAK-VR vil utdanningen alltid være tilgjengelig på arbeidsstedet. Slik kan bedriften redusere reisekostnader og tapt arbeidstid, samtidig som dere effektivt øker ansattes kompetanse.

Forskning viser at økt fokus på forebygging og håndtering av vold og trusler fører til redusert sykefravær (Helsedirektoratets Rapport IS-2618).

Book demo

Send oss en henvendelse for demonstrasjon hos din bedrift