Nyheter

RVTS Midt: – Skal bruke VR-briller for trening på pasientsamtaler

RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt) har lagt ut en nyhetsoppdatering der de forteller om hvordan de ser for seg at bruken av VR skal forenkle hverdagen. – VR-briller er et godt verktøy for å øve seg på situasjoner som er gjenkjennbare fra praksis og som det er nyttig å …

RVTS Midt: – Skal bruke VR-briller for trening på pasientsamtaler Les mer »

Masteroppgave om å øve i VR

Ved Universitetet i Bergen har Samuel Arulanandam begynt på sin masteroppgave, der han skal studere hvilken effekt virtuell trening har på mestringstro og situasjonsbevissthet sammenlignet med konvensjonell trening. I oppgaven vil Samuel se nærmere på virtuell CRP-trening (altså livreddende førstehjelp) for vektere. Dette er en yrkesgruppe som har vokst markant de siste årene og i …

Masteroppgave om å øve i VR Les mer »

SJ Norge ser på muligheten for å ta i bruk BRAK VR

Onsdag 15. september var vi hos SJ Norge for å se på hvordan de kan bruke BRAK for å effektivisere lokførernes hverdag. Ved å teste BRAK på lokføreraspirantene fikk de se i praksis hvordan dette fungerer opp mot SJs verdier; Entusiastisk, Pålitelig, Menneskelig, Enkelt. Noen av tilbakemeldingene vi fikk fra aspirantene: – Gode, realistiske videoer. …

SJ Norge ser på muligheten for å ta i bruk BRAK VR Les mer »