Studie om bruk av VR

PwC har gjennomført studien The VR Advantage: How virtual reality is redefining soft skills training, som viser hvordan VR effektiviserer hverdagen: 4 ganger så rask og effektiv som trening i vanlige klasserom. 275 % tryggere på å bruke ferdighetene de har lært i jobbsammenheng. 3,75 ganger mer følelsesmessig knyttet til innholdet enn i vanlig klasserom. 4 …

Studie om bruk av VR Les mer »