Hva er BRAK?

BRAK danner grunnlaget for alt vi i Trygg-Grunn gjør og hvordan vi tenker. BRAK er et akronym for

  • Bekrefte
  • Reagere
  • Avgrense
  • Kontrollere

og er basert på de fire C-ene fra den britiske hæren (Confim, Clear, Cordon, Control. I ettertid har også Check blitt lagt til). Vi mener at enhver uventet situasjon kan håndteres ved å følge BRAK, og ved å følge BRAK-tankegangen øker sjansen for en vellykket håndtering av situasjonen.


Det første du må gjøre når en uventet situasjon oppstår, er å undersøke hva som har skjedd. Når du har fått bekreftet hva som har skjedd, vet du også hvilken situasjon du skal reagere på. Ved å forsikre deg om at du reagerer så riktig som mulig, øker også sjansen for at du avgrenser skadeomfanget. På den måten oppnår du at situasjonen kommer under kontroll:

Bekrefte– Hva har skjedd
– Bestem deg
Reagere– Ta ansvar
– Be om hjelp
Avgrense– Oppretthold
– Kvalifisert hjelp
Kontrollere– Informer
– Overlever