Med til sammen over 30 års operativ erfaring fra Forsvaret, inkludert tjenesteoppdrag i både inn- og utland, fikk vi ofte spørsmål om hvordan vi håndterte de situasjonene vi havnet i, og om det kunne være mulig å forberede seg på dette.

Etter hvert dreide spørsmålene seg over til om kunnskapen kunne brukes av flere yrkesgrupper. Det kom tydelig frem at en ukjent person med kniv utgjør en like stor potensiell trussel uansett om vedkommende befinner seg i herjede krigsområder, i en mellomstor norsk by eller på et lite tettsted, og trusselen kan være like stor uavhengig av om du har lang erfaring fra Forsvaret eller om du har din første arbeidsdag.

Trygg-Grunn ble derfor etablert i 2017 som rådgiver innen forebygging og håndtering av vold og trusler om vold på arbeidsplassen. Vi siktet oss inn på rus-, psykiatri- og demenstjenestene i helsesektoren, da vi vet at disse har store utfordringer med utagerende pasienter og brukere.

I 2018 fikk vi støtte fra Innovasjon Norge for å tilrettelegge for å legge opplæringen inn i VR-briller, og vi gjennomførte et pilotprosjekt sammen med Helse Nord-Trøndelag. Resultatet av pilotprosjektet ble BRAK VR. Helse Nord-Trøndelag er fortsatt kunde hos oss, og stadig flere kommuner i Trøndelag, inkludert de to største, har også tatt i bruk systemet vårt.

Under pandemien har vi videreutviklet BRAK VR, og vi har begynt å samarbeide med flere spennende aktører om å lage både oppfrisknings- og onboardingkurs.

Teamet

Geir Nes

Geir Nes

Fagansvarlig
92408001

Geir er en av grunnleggerne av Trygg-Grunn. Han har over 20 års erfaring fra forsvaret der han har jobbet mye med det psykologiske aspektet – både innenlands og utenlands.

per-erik daviknes

per-erik daviknes

Produksjonsansvarlig
401 04 023

Per-Erik er den andre grunnleggeren av Trygg-Grunn. Han har over 15 års erfaring fra forsvaret i både inn- og utland. Primært har han jobbet med opplæring og utdanning av soldater og befal.

Ressurspersoner

Vi er så heldige at vi har fått med oss tre fantastiske styremedlemmer som vi føler utfyller oss på en fantastisk måte. Vi er utrolig stolte av at disse ønsker å hjelpe oss med å videreutvikle oss for å få ut potensialet vårt.

Anders snortheimsmoen

Anders snortheimsmoen

Styremedlem

Anders har over 35 års erfaring fra politiet, nesten alle disse årene ble tilbragt ved politiets mest slagkraftige enhet – Beredskapstroppen – Politiets nasjonale innsatsenhet mot terror, organisert og annen alvorlig kriminalitet. Av disse var han 11 år sjef ved Beredskapstroppen.

Anders har unik kompetanse innen forebygging og håndtering av alvorlige handlinger mot personer og virksomheter, i tillegg til at han vet hvor viktig det er med gode verdier i hverdagen.

Anne Lise Heide

Anne Lise Heide

Styremedlem

Anne Lise har jobbet som leder i snart 20 år, og med interne lederutviklings-programmer i 12 år. Hun jobber i dag som rådgiver for HR-huset

Anne Lise brenner for godt læringsdesign og forretningsorienterte utviklingsprosesser som ivaretar mennesker og relasjoner og på en god måte. Hun har ledet interne og eksterne læringsallianser i 10 år, blant annet kompetanse- og lederutviklingsnettverkene til HR Norge.

Kristin Haanshuus

Kristin Haanshuus

Styremedlem

Kristin har lang erfaring i å veilede gründere og oppstartsbedrifter i forretningsutvikling. Hun er en erfaren prosjektleder og liker å jobbe i team. Kristin jobber tett med sentrale aktører i havbruksnæringen og liker å koble kompetanse og teknologi mellom bransjer, for å skape nye innovative samarbeid.

Kristin jobber for Proneo som prosjektleder, og jobber primært med forretningsutvikling for oppstartsselskaper og etablert næringsliv
med fokus på havbruk, innovasjon i blå næringer og reiseliv.