Enkel og effektiv kompetanseheving

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Logo-hvit-300x83.png

Opplæring, kurs og onboarding i VR.


BRAK VR

Forskning viser at opplæring i VR er den opplæringen som gir best effekt. Vi benytter oss av BRAK VR, som er grunnlaget for alt vi gjør og hvordan vi tenker. BRAK står for Bekrefte, Reagere, Avgrense, Kontrollere og er basert på de fire C-ene fra den britiske hæren (Confirm, Clear, Cordon, Control). Vi mener at BRAK-tankegangen øker sjansen for en vellykket håndtering av enhver situasjon.

Hva kan vi hjelpe deg med?

VR både kan og bør benyttes i opplæring. Ta kontakt med oss for en gratis 30 minutters demonstrasjon, eller for å diskutere løsning på dine utfordringer.